Política de privacitat

INFORMACIÓ DADES PERSONALSS

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?
El responsable del tractament de les dades és MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ, amb NIF número 43690087T. Les dades de contacte de MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ són les següents:

 • Adreça: C/ Arnau de Vilanova, 10. 08195 Sant Cugat del Vallés
 • Telèfon: 689665649
 • Correu electrònic: marta@esarte.com

S’informa l’interessat que podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals a través de les següents dades de contacte: marta@esarte.com, adreça postal: C/ Arnau de Vilanova, 10. 08195 Sant Cugat del Vallés.

 

QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL RECOPILA MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ?
MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web a través del formulari de contacte: nom, adreça de correu electrònic, i qualsevol altra informació que proporcioni l’interessat.

L’enviament dels mateixos implica la seva autorització expressa a incorporar-los als nostres fitxers titularitat de MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ, sempre que ho considerem convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti. Mitjançant l’acceptació de la casella del formulari, vostè consent l’enviament d’informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès en atenció a la seva petició.

Les dades sol·licitades són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat i poder enviar-li informació dels nostres serveis, i en cap cas està obligat a facilitar-los. Les dades d’emplenament obligatori s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-los implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certs, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els sol·licitem.

És important que per poder mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?
Les dades personals de l’interessat seran tractats amb les següents finalitats segons s’apliquin:

 • Gestionar i respondre a la seva sol·licitud a través del formulari de contacte.
 • Respondre a l’exercici dels drets ARCO+, així com a consultes i reclamacions.

 

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?
MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, mentre es mantingui la relació comercial, i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’usar la Web degudament bloquejats abans de la seva destrucció.

 

QUÈ ENS LEGITIMA PER A TRACTAR LES DADES?
MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ té les següents bases legítimes per a poder tractar les dades personals:

Consentiment: En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà el consentiment d’aquest, en cas d’haver estat prestat:

 • Gestionar i respondre a les sol·licituds o missatges enviats a través del formulari de contacte.
 • Resposta a l’exercici de drets ARCo+, consultes i reclamacions per part de l’interessat.

La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part de l’interessat no condicionarà l’execució del contracte de compravenda celebrat entre aquest i MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ.

 

A QUINS DESTINATARIS PODEM COMUNICAR LES DADES?
Les dades personals de l’interessat podran ser cedits/comunicats als següents destinataris:

 • Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
 • Empreses encarregades del tractament de dades, com a proveïdors que presten serveis a MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ (empreses d’enviament de comunicacions, empreses de hosting, etc.).

També poden produir-se transferències internacionals de dades en seu de les anteriors cessions/comunicacions per a les quals MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ utilitzarà les Cláusula Contractuales Tipo adaptades per la Comissió Europea i l’Escudo de Privacidad UE-EE.UU com a garantia d’aquelles transferència realitzades a països que no comptes amb una decisió d’adequació de la Comisión Europea. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció d’aquests.

MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ no ven en cap cas dades de clients a tercers.

 

COM PROTEGEIX MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ LES DADES PERSONALS?
La Web utilitza tècniques de seguretat de la informació tals com firewalls, amb l’objectiu de garantir la confidencialitat de les dades.

MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES DADES PERSONALS?

Li corresponen els següents drets que poden ser exercitats a través de l’adreça de correu electrònic marta@esarte.com.
El titular de les dades personals té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
 • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
 • En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’l a un altre responsable.
 • A presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos si considera que els seus drets no s’han atès adequadament.

El titular pot exercir els seus drets:

 • Mitjançant escrit dirigit a MARTA ESCAYOLA FERNÁNDEZ, C/ Arnau de Vilanova, 10. 08195 Sant Cugat del Vallés, referencia “Protección de Datos”.
 • Mitjançant correu electrònic a l’adreça marta@esarte.com posant en l’assumpte “Protección de Datos”.

Per a tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.